Forum „Prawne i ekonomiczne perspektywy rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w subregionie północnym województwa śląskiego”

Szczegółowa agenda forum

Forum „Prawne i ekonomiczne perspektywy rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w subregionie północnym województwa śląskiego”

Budynek Wydziału Prawa i Ekonomii UJD, ul. Zbierskiego 2/4, Częstochowa

1.           godz. 9:00 do godziny 10:30

1.1.       uroczyste otwarcie Forum z wystąpieniami powitalnymi:

a)           Pani Rektor UJD

b)          Prezydenta Miasta Częstochowy

c)           przedstawiciela RIPH w Częstochowie

d)          przedstawiciela OIRP w Opolu

e)           przedstawiciela Fundacji Przyjazne Prawo w Częstochowie

1.2.       Wystąpienia (lub prezentacje) w przedmiocie wskazania perspektyw rozwoju Częstochowy i Subregionu Północnego województwa śląskiego jako miejsca przyjaznego dla studentów oraz przedsiębiorców:

a)           wystąpienie przedstawiciela  lub przedstawicieli Prezydenta Częstochowy

b)          wystąpienie Starosty Częstochowskiego lub przedstawiciela (przedstawicieli) Starosty Częstochowskiego

c)           wystąpienie przedstawiciela Katowickiej Specjalne Strefy Ekonomicznej

d)          wystąpienie przedstawiciela UJD

e)           wystąpienie P. Piotra Soroczyńskiego – Głównego Ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej –

moderator pierwszej części Pan dr Mariusz Paradowski

2.           godz. 10:30 do 11:00 – przerwa kawowa

od godz. 11:00 do 13:15 równolegle dwa panele:

Warunki podjęcia działalności gospodarczej i możliwości pozyskania wsparcia ze środków publicznych na działalność tzw. start-up’ów z uwzględnieniem problematyki tzw. prostej spółki akcyjnej

Moderator panelu dr Mariusz Paradowski

Prelegenci:

dr Mariusz Paradowski

radca prawny Grzegorz Biewald

sędzia Teresa Tyliszczak-Makuch

dyrektor PUP Częstochowa Piotr Urbaniak

dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Tomasz Król

Sukcesja przedsiębiorstw – firm rodzinnych

moderator: Andrzej Bocheński

Prelegenci:

Andrzej Hejduk

Wiesław Łatała

Łukasz Martyniec

radca prawny Paweł Rataj

Piotr Rybick

gość specjalny Agnieszka Łapaj

godz. 13:15 do 14:15 – lunch

od godziny 14:15 do 16:30 dwa równoległe panele:

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji

Moderator Oskar Kazibudzki

Prelegenci:

sędzia Anna Korwin- Piotrowska

dr Ewa Kossowska-Korniak

radca prawny Bernadetta Szkudlarek

Oskar Kazibudzki

Problematyka zastojów płatniczych oraz zabezpieczenie wierzytelności

Moderator: radca prawny Maria Kosiarz-Szewczykowska

Prelegenci:

Komornik Marcin Baczyński

radca prawny Maria Kosiarz Szewczykowska

dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Tomasz Król

radca prawny Marek Suchecki

sędzia Olga Piskorska – Zybura

21 października 2022 roku

godz. 10:00 do 12:00 – panel

Podatki i ubezpieczenia społeczne, z uwzględnieniem tzw. estońskiego modelu opodatkowania działalności gospodarczej;

Moderator:       dr Łukasz Jurek

Prelegenci:

prof. Adam Bartosiewicz

dr Aleksander Słysz

dr. Olgierd Kucharski

godz. 12:00 do 12:45 – przerwa kawowa;

godz. 12:45 do 15:00 – panel:

Prawo zamówień publicznych oraz problematyki umów cywilnoprawnych w zamówieniach publicznych.

Moderator: radca prawny Joanna Wisła – Płonka

Prelegenci:

radca prawny Joanna Wisła – Płonka

Sędzia Cezary Dziurkowski

Dagmara Gałczewska-Romek

Michał Konieczny

godzina 15- zakończenie Forum