Kontakt

Fundacja „Przyjazne Prawo” z siedzibą w Częstochowie

ul. Józefa Sułkowskiego 13,
42-200 Częstochowa
KRS 0000670614
NIP 7543144681
REGON 366904301
tel: 34 361 33 68
email: biuro@przyjazne-prawo.org
numer rachunku bankowego: 12 1750 0012 0000 0000 3706 0968