Forum „Prawne i ekonomiczne perspektywy rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w subregionie północnym województwa śląskiego”

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Fundacji „Przyjazne prawo” we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu Delegatury w Częstochowie , Regionalną Izbą Przemysłowo -Handlową
w Częstochowie oraz Uniwersytetem im. Jana Długosza w Częstochowie mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Forum „Prawne i ekonomiczne perspektywy rozwoju przedsiębiorczości lokalnej subregionu północnego województwa śląskiego”.

W trakcie Forum odbędzie się 6 paneli dyskusyjnych :

  1. warunki podjęcia działalności gospodarczej i możliwość pozyskania wsparcia ze środków publicznych na działalność start up z uwzględnieniem prostej spółki akcyjnej;
  2. sukcesja przedsiębiorstw- firm rodzinnych;
  3. problematyka zastojów płatniczych oraz zabezpieczenie wierzytelności;
  4. pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji;
  5. podatki i ubezpieczenia społeczne, z uwzględnieniem tzw. estońskiego modelu opodatkowania działalności gospodarczej;
  6. prawo zamówień publicznych oraz problematyki umów cywilnoprawnych
    w zamówieniach publicznych.

Szczegółowa agenda forum

Forum zaplanowane jest na dwa dni –20 oraz 21 października 2022 roku i odbędzie się na forum-prawne-i-ekonomiczne-perspektywy-rozwoju-przedsiebiorczosci-lokalnej-w-subregionie-polnocnym-wojewodztwa-slaskiegoWydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy ulicy Zbierskiego 2/4. Rozpocznie się o godz.9.30 uroczystym otwarciem z wystąpieniami powitalnymi a udział w nim ma charakter nieodpłatny.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd „Fundacji Przyjazne Prawo”