Solidarni z Ukrainą

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Chrześcijańska Adullam z siedzibą w Częstochowie, ul. Krakowska 34, e-mail: biuro@adullam.pl, tel. 728373980 prowadzi akcję:

#SolidarniZUkrainą

Wpłaty na finansowanie tej akcji należy kierować na numer rachunku Fundacji Chrześcijańskiej Adullum KRS: 0000067093 Zbiórka nr 22/1414/OR

Bank PEKAO S.A. I Oddział Częstochowie 95 1240 1213 1111 0010 0717 3690